اینستاگرام فدراسیون هندبال
تویتر فدراسیون هندبال   سایت قدیم فدراسیون هندبال
گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 10
 • 20
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 13
 • پرسپولیس بهبهان
 • 10
 • 12
 • پاس ناجا قم
 • 10
 • 10
 • ستارگان دشتستان
 • 10
 • 3
 • نفت و گاز گچساران
 • 10
 • 2
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • صنعت مس کرمان
 • 10
 • 20
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 10
 • 13
 • فراز بام خائیز دهدشت
 • 10
 • 11
 • زغال سنگ طبس
 • 10
 • 11
 • کیمیا کاشت کردستان
 • 10
 • 3
 • پرواز هوا نیروز
 • 10
 • 2
گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 6
 • 10
 • اشتاد سازه مشهد
 • 6
 • 10
 • کربنات سدیم فیروزآباد
 • 6
 • 2
 • پرسپولیس بهبهان
 • 6
 • 2
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • شهید شاملی کازرون
 • 6
 • 12
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 6
 • 5
 • ذوب آهن اصفهان
 • 6
 • 4
 • سنگ آهن بافق
 • 6
 • 3
گروه N
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • اشتاد سازه مشهد
 • 4
 • 8
 • شهید شاملی کازرون
 • 4
 • 6
 • ذوب آهن اصفهان
 • 4
 • 2
 • پرسپولیس بهبهان
 • 4
 • 0
گروه M
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 4
 • 8
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 4
 • 5
 • سنگ آهن بافق
 • 4
 • 3
 • کربنات سدیم فیروزآباد
 • 4
 • 0
تاريخ:چهارم ارديبهشت 1398 ساعت 19:11   |   کد : 308203
هفتمين اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر در كرمانشاه

هفتمين اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر در كرمانشاه

 هفتميناردویتیمملیهندبالنوجواناندخترازتاریخ٩تا١٣ارديبهشتماهبهمیزبانیكرمانشاهبرگزارمیشود.

بهگزارشروابطعمومیفدراسیونهندبال،اردویتدارکاتیتيمملینوجواناندخترازتاریخ٩تا١٣ارديبهشتماه98 
دركرمانشاهبرگزارمیشودکهاسامیدعوتشدگانبهشرحزیراست:

 

رديف

نام و نامخانوادگی

استان

سمت

رديف

نام و نامخانوادگی

استان

سمت

1

مهربانبدوی

البرز

بازیکن

16

اسماامامیمقدم

آذربایجانشرقی

بازيکن

2

معصومهقنبری

فارس

بازیکن

17

ساراابراهيمی

فارس

بازيکن

3

نسترنگودرزیفراهانی

قم

بازیکن

18

محدثهفولادی

بوشهر

بازيکن

4

حانیهکریمی

تهران

بازيکن

19

مریمدهقانی فر

فارس

بازیکن

5

شقايقچراغی

تهران

بازيکن

20

کارناصلانی

کردستان

بازيکن

6

سپیدهوحیدیان

خراسانرضوی

بازيکن

21

ملیکامحمدی

فارس

بازيکن

7

ام البنينحسینی

فارس

بازيکن

22

پريساعنبرستانی

خراسانرضوی

بازيکن

8

ليلاحسينی

فارس

بازيکن

23

سارافتاحیسرابی

کرمانشاه

بازيکن

9

مهيلاذاکری

خراسانرضوی

بازيکن

24

فاطيماروستایی

کرمانشاه

بازيکن

10

النازيارمحمدیتوسکی

همدان

بازيکن

25

کیمیانوحی

کرمانشاه

بازيکن

11

مهديهپورمومنی

مرکزی

بازيکن

26

ستایشنظری

کرمانشاه

بازيکن

12

هستیدوخایی

مرکزی

بازيکن

27

هلياصالحی

کرمانشاه

بازيکن

13

فریماهاحمدی

اصفهان

بازيکن

28

خدیجهقانع

فارس

مربی

14

غزلعادلی

اصفهان

بازيکن

29

فاطمهمحمدخانی

اصفهان

مربی

15

شهرزادنصوحی

اصفهان

بازيکن

30

خانماحمديان

کرمانشاه

سرپرستاردو

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک