نظام ارزيابی عملکرد هيئت های هندبال سراسر کشور در سال 1397
 
تاريخ : نهم تير 1397 ساعت 15:33   کد : 207386
 
کلیک کنید: ارزيابی عملکرد هيئت های هندبال سراسر کشور

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک