برگزاری مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان پسر
مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان پسر در دهه دوم اسفند ماه برگزار می شود.
تاريخ : بيست و چهارم دی 1397 ساعت 11:19   کد : 287930
 مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان پسر در دهه دوم اسفند ماه برگزار می شود.
با عنايت به تقويم اجرايي فدراسيون هندبال ، در نظر است مسابقات هندبال ساحلی در رده سنی نوجوانان پسر در دهه دوم اسفندماه سال جاری برگزار گردد که هیات استانها می بایست با توجه به شرايط ذيل نسبت به اعلام آمادگی تيم يا تيم های شرکت کننده از آن استان حداکثر تا مورخه 97/11/1 به فدراسيون هندبال اقدام نمايند. 
بديهی است تيم هايي که اعلام آمادگی آنان بعد از تاريخ ذکر شده به  فدراسيون ارسال شود پذيرش نخواهند شد.
 
شرايط شرکت در مسابقات
1- هر تيم متشکل از 10 بازيکن به همراه يک مربی و يک سرپرست جمعاً 12نفر می باشد.
2- شرايط سنی نوجوانان 80/10/11 به بالا می باشد.
3- مبلغ وروديه مسابقات برای هر تيم 10/000/000 ريال معادل يک ميليون تومان می باشد.
4- زمان دقيق مسابقات و همچنين مدارک مورد نياز متعاقباً اعلام می گردد.
 

نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک