گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 4
 • 8
 • ذوب آهن اصفهان
 • 5
 • 8
 • پاس ناجا قم
 • 5
 • 6
 • پرسپولیس بهبهان
 • 4
 • 2
 • ستارگان دشتستان
 • 2
 • 0
 • نفت و گاز گچساران
 • 4
 • 0
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • صنعت مس کرمان
 • 5
 • 10
 • زغال سنگ طبس
 • 5
 • 8
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 5
 • 6
 • فراز بام خائیز دهدشت
 • 5
 • 4
 • کیمیا کاشت کردستان
 • 5
 • 1
 • پرواز هوا نیروز
 • 5
 • 1
گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 5
 • 8
 • اشتاد سازه مشهد
 • 5
 • 8
 • پرسپولیس بهبهان
 • 5
 • 2
 • کربنات سدیم فیروزآباد
 • 3
 • 0
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • شهید شاملی کازرون
 • 5
 • 10
 • ذوب آهن اصفهان
 • 5
 • 4
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 5
 • 3
 • سنگ آهن بافق
 • 5
 • 3


گروه اول
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1ذوب آهن اصفهان 5410154122328
2نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 440012494308
3پاس ناجا قم 5320121127-66
4پرسپولیس بهبهان 4130106109-32
5ستارگان دشتستان 20204158-170
6نفت و گاز گچساران 404082118-360
گروه دوم
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1صنعت مس کرمان 55001361171910
2زغال سنگ طبس5410135122138
3فولادمبارکه سپاهان 5320136109276
4فراز بام خائیز دهدشت 5230134121134
5کیمیا کاشت کردستان 5041115144-291
6پرواز هوا نیروز 5041106149-431