اینستاگرام فدراسیون هندبال
تویتر فدراسیون هندبال   سایت قدیم فدراسیون هندبال
رقابت نفس به نفس تا روز آخر در لیگ دسته دوم آقایان
روز پنجم و آخر رقابتهای لیگ دسته دوم آقایا ن با حضور 23 تیم که از روز سه شنبه 98.10.3در چهار شهر مختلف کشور آغاز شده بود با انجام 11 بازی پایان یافت.
تاريخ : هفتم دی 1398 ساعت 22:21   کد : 329406
روز پنجم و آخر رقابتهای لیگ دسته دوم  آقایان با حضور 23 تیم که از روز سه شنبه 98.10.3 در چهار شهر مختلف کشور آغاز شده بود با انجام 11 بازی  پایان یافت.به گزارش روابط عمومی فدراسیون این رقابتها در شهرهای نقده ، فردوس ،اصفهان و قم  پی گیری شد.نتایج روز پایانی و   رده بندی پایانی هرگروه  به ترتیب زیر است :

گروه الف در شهرستان  فردوس
نتایج روز پایانی  شنبه 98.10.7
فیروزآبادفارس                ۳۸               هیات  هندبال گرگان              ۳۶
کات شاهرود                ۲۳                ایران زمین فردوس                ۲۱
رده بندی نهایی گروه الف :
۱.هیات هندبال گرگان
۲.کات شاهرود
۳.ایران زمین فردوس
۴.فیروزآبادفارس
۵.هیات هندبال ایرانشهر

گروه ب  در شهرستان قم
نتایج روز پایانی   شنبه  98.10.7  
اصیل سازه بروجرد       ۱۸                  هیات هندبال  شهر ری            ۱۳
ٱلومینیوم اراک             ۲۶                  شهرداری ساوه                     ۲۸
شیشه قزوین            ۳۲                  دانشگاه ٱزاد قم                      ۲۴
رده بندی نهایی گروه ب  :
۱- شیشه قزوین
۲-شهرداری ساوه
۳ - پدافند شهرری
۴- ٱلومینیوم اراک 
۵- دانشگاه ٱزاد قم
۶- اصیل سازه بروجرد

گروه چ  در شهرستان نقده
نتایج روز پایانی  شنبه 98.10.7
درنا مراغه                30                      مالک اشتر تبریز                    28
هیات هندبال بانه       23                      هیات هندبال زنجان                14
هیات هندبال نقده      10                      هیات هندبال سلماس             0 (برگزار نشد)
رده بندی نهایی گروه  ج :
1-هیات هندبال نقده
2-درنا مراغه
3-هیات هندبال بانه
4- مالک اشتر تبریز
5- هیات هندبال زنجان
6-هیات هندبال سلماس
گروه د  در شهرستان اصفهان
نتایج روز پایانی  شنبه  98.10.7
سپیدان  شهرکرد       ۳۰              منطقه صنعتی  دولت آباد    اصفهان    ۲۳
آروین  مهر شهرکرد    ۳۲                      هیات هندبال جهرم                ۲۷
ثامن الحجج اراک        ۲۶                       پیشگامان  اصفهان              ۳۱
رده بندی نهایی گروه د :
1-سپیدان  شهر کرد
2-آروین  مهر شهر کرد  
3-هیات هندبال  جهرم
4-پیشگامان  اصفهان 
5-ثامن الحجج اراک  
6-منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان نهادها
سازمان‌های هندبال
 
حامیان مالی
وزارت ورزش و جوانان    فدراسیون بین المللی هندبال     با ارسال عدد 5 به 3064 به
سامانه هواداری فدراسیون هندبال بپیوندید.
کمیته ملی المپیک ایران     فدراسیون هندبال آسیا      
  آکادمی ملی المپیک     فدراسیون هندبال اروپا      
  کمیته ملی پارالمپیک