اینستاگرام فدراسیون هندبال
تویتر فدراسیون هندبال   سایت قدیم فدراسیون هندبال
گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 10
 • 20
 • ذوب آهن اصفهان
 • 10
 • 13
 • پرسپولیس بهبهان
 • 10
 • 12
 • پاس ناجا قم
 • 10
 • 10
 • ستارگان دشتستان
 • 10
 • 3
 • نفت و گاز گچساران
 • 10
 • 2
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • صنعت مس کرمان
 • 10
 • 20
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 10
 • 13
 • فراز بام خائیز دهدشت
 • 10
 • 11
 • زغال سنگ طبس
 • 10
 • 11
 • کیمیا کاشت کردستان
 • 10
 • 3
 • پرواز هوا نیروز
 • 10
 • 2
گروه M
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 14
 • 26
 • صنعت مس کرمان
 • 14
 • 22
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 14
 • 16
 • زغال سنگ طبس
 • 14
 • 15
 • فراز بام خائیز دهدشت
 • 14
 • 13
 • ذوب آهن اصفهان
 • 14
 • 11
 • پرسپولیس بهبهان
 • 14
 • 6
 • پاس ناجا قم
 • 14
 • 3
گروه N
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • کیمیا کاشت کردستان
 • 6
 • 9
 • نفت و گاز گچساران
 • 6
 • 7
 • ستارگان دشتستان
 • 6
 • 6
 • پرواز هوا نیروز
 • 6
 • 2
گروه اول
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 6
 • 10
 • اشتاد سازه مشهد
 • 6
 • 10
 • کربنات سدیم فیروزآباد
 • 6
 • 2
 • پرسپولیس بهبهان
 • 6
 • 2
گروه دوم
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • شهید شاملی کازرون
 • 6
 • 12
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 6
 • 5
 • ذوب آهن اصفهان
 • 6
 • 4
 • سنگ آهن بافق
 • 6
 • 3
گروه N
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • اشتاد سازه مشهد
 • 6
 • 10
 • شهید شاملی کازرون
 • 6
 • 10
 • ذوب آهن اصفهان
 • 6
 • 4
 • پرسپولیس بهبهان
 • 6
 • 0
گروه M
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 6
 • 12
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 6
 • 7
 • سنگ آهن بافق
 • 6
 • 4
 • کربنات سدیم فیروزآباد
 • 6
 • 1
مرحله نهایی
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • اشتاد سازه مشهد
 • 2
 • 4
 • فولادمبارکه سپاهان
 • 2
 • 2
 • شهید شاملی کازرون
 • 2
 • 2
 • تاسیسات دریایی تهران
 • 2
 • 0


گروه اول
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1فولادمبارکه سپاهان65101851206510
2اشتاد سازه مشهد65101521034910
3کربنات سدیم فیروزآباد6150104151-472
4پرسپولیس بهبهان6150119186-672
گروه دوم
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1شهید شاملی کازرون66001681066212
2تاسیسات دریایی تهران 6231135139-45
3ذوب آهن اصفهان6240125151-264
4سنگ آهن بافق 6141127159-323
گروه N
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1اشتاد سازه مشهد65101671204710
2شهید شاملی کازرون65101441004410
3ذوب آهن اصفهان6240128166-384
4پرسپولیس بهبهان6060103156-530
گروه M
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1فولادمبارکه سپاهان66001711155612
2تاسیسات دریایی تهران 6321146124227
3سنگ آهن بافق 6132135161-264
4کربنات سدیم فیروزآباد6051113165-521
مرحله نهایی
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1اشتاد سازه مشهد2200534854
2فولادمبارکه سپاهان2110514472
3شهید شاملی کازرون2110534852
4تاسیسات دریایی تهران 20203956-170