اینستاگرام فدراسیون هندبال
تویتر فدراسیون هندبال   سایت قدیم فدراسیون هندبال
دوره ای
 • تيم
 • بازی
 • امتياز
 • نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
 • 4
 • 8
 • فولاد سپاهان اصفهان
 • 4
 • 8
 • ذوب آهن اصفهان
 • 4
 • 6
 • زغال سنگ طبس
 • 4
 • 4
 • نفت و گاز گچساران
 • 4
 • 4
 • سپاهان نوین
 • 4
 • 3
 • رعد پدافند آمل
 • 4
 • 3
 • مس کرمان
 • 3
 • 2
 • ستارگان دشتستان
 • 3
 • 0
 • پاس ناجا قم
 • 4
 • 0


دوره ای
ردهتيمبازیبردباختمساویگل زدهگل خوردهتفاضلامتياز
1نیروی زمینی شهید شاملی کازرون440011086248
2 فولاد سپاهان اصفهان440010382218
3ذوب آهن اصفهان431011310496
4 زغال سنگ طبس42201059874
5نفت و گاز گچساران4220104109-54
6سپاهان نوین41219195-43
7 رعد پدافند آمل4121107113-63
8مس کرمان31207779-22
9ستارگان دشتستان30306889-210
10پاس ناجا قم404092115-230